publicerad: 2021  
egendomsgemenskap egendoms­gemenskapen
egen·doms|­ge·men·skap·en
substantiv
e`gendomsgemenskap
ofta i juridiska samman­hang gemensam ägande­rätt till (viss) egendom
egendoms­gemenskap före­ligger mellan dödsbo­delägarna; de första kristnas egendoms­gemenskap
belagt sedan 1852