publicerad: 2021  
eklog eklogen ekloger
ek·log·en
substantiv
[-lå´g]
herdedikt en populär genre i äldre litteratur
en eklog (om någon/något/sats)
en eklog (om någon)
en eklog (om något)
en eklog (om sats)
Vergilius ekloger
äv. om dikt som skildrar idylliskt lantligt liv
belagt sedan 1740; av grek. ekloge´ 'ur­val; citat'