publicerad: 2021  
ekonom ekonomen ekonomer
eko·nom·en
substantiv
[-nå´m]
person som sysslar med (företags- eller national)ekonomi vanligen yrkes­mässigt, t.ex. som forskare el. råd­givare
boendeekonom; civilekonom
enligt ekonomernas prognoser skulle konjunkturen vända in­om ett år
äv. om person som är skicklig i (hus­hålls)ekonomi
hon var en god ekonom och höll all­tid reda på alla extra­priser
belagt sedan 1724; via lat. av grek. oikon´omos 'förvaltare; hus­hållare', till oi´kos 'hus' och nem´ein 'ordna; fördela'