publicerad: 2021  
ekoturism eko­turismen
eko|­tur·ism·en
substantiv
e`koturism
turism med in­riktning på menings­fulla natur­upplevelser och med hän­syn tagen till lokal­befolkningen, om­rådets ekologiska begränsningar m.m.
ekoturismmärkning
eko­turism i Sverige kan inne­bära t.ex. färd med hund­spann i fjällen, bäver­safari eller dressin­turer
belagt sedan 1990; jfr engelska ecotourism med samma betydelse