publicerad: 2021  
turism turismen
tur·ism·en
substantiv
turis´m
ofta bestämd form sing. resande i nöjes- eller av­kopplings­syfte och ofta äv. organisationen kring detta
charterturism; ekoturism; fisketurism; jaktturism; naturturism; ruinturism; sexturism; turistisk
landet har ett härligt klimat och satsar hårt på turismen; turismen fick ett stort upp­sving sedan järn­vägen hade byggts färdig
social turism (förment) flyttning i större skala till ett rikare land för att ut­nyttja dess bidrags­systemGöran Perssons tal om social turism kritiserades från många håll
belagt sedan 1918; till turist