publicerad: 2021  
ekumenik ekumeniken
ekum·en·ik·en
substantiv
ekumeni´k
strävan efter enhet mellan olika kristna sam­fund
ekumenik är en viktig del av Svenska kyrkans arbete
belagt sedan 1935; se ur­sprung till ekumenisk