publicerad: 2021  
elaborera elaborerade elaborerat
verb
elabore´ra
ut­arbeta omsorgs­fullt särsk. med av­seende på (mer el. mindre konstnärlig) skrift
elaborera något
en elaborerad stil
belagt sedan 1653; av lat. elabora´re 'ut­arbeta; bearbeta'; jfr ur­sprung till laborera
elaboreraelaborerande, elaborering