publicerad: 2021  
elakartad elakartat elakartade
elak·art·ad
adjektiv
e`lakartad
som ut­vecklas mot allt svårare till­stånd om konkret el. abstrakt process eller dylikt
en elak­artad tumör; en elak­artad kris; hans en­vishet fick elak­artade följder
belagt sedan 1784