publicerad: 2021  
elda eldade eldat
verb
el`da
1 göra upp eller under­hålla eld
SE eld 1
någon eldar (med något) (i något)
elda med olja i pannan; elda i den öppna spisen
äv. med ton­vikt på upp­värmningen göra upp eld i något för att värma
någon eldar (något adj)
elda stugan varm
äv. med ton­vikt på stor intensitet
de eldade (på) så att spismuren blev glöd­het
elda för kråkorna se kråka
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska elda
2 göra (någon) entusiastisk in­för att ut­föra (viss) handling särsk. i sam­band med strid el. tävling
någon eldar någon (till något)
hon eldade sina kamrater till stor­dåd; marsch­musikens eldande fanfarer
belagt sedan ca 1740
eldaeldande, eldning