publicerad: 2021  
elfenbenstorn elfenbens­tornet, plural elfenbens­torn, bestämd plural elfenbens­tornen
elfen·bens|­torn·et
substantiv
el`fenbenstorn
(plats som ger) av­skildhet fjärran från alla vardags­problem
vissa kultur­skribenter tycktes sitta i ett elfenbens­torn; viss forskning kan inne­bära ett liv i ett elfenbens­torn
belagt sedan 1541