publicerad: 2021  
fordon for­donet, plural for­don, bestämd plural for­donen
for|­don·et
substantiv
fo`rdon
(inte räls­bundet) hjälp­medel för transport på marken
JFR farkost
fordonsförare; fordonstrafik; elfordon; lastfordon; släpfordon; utryckningsfordon
fossil­drivna for­don; bilar, bussar och andra for­don; el­drivna for­don som el­cykel, el­scooter och hover­board; inget for­don kunde ta sig fram på vägen
i juridiska samman­hang äv. om häst med ryttare
belagt sedan 1794