publicerad: 2021  
embargo embargot embargon
em·bargo·na
substantiv
embar´go
förbud mot handel med visst land ut­färdat av regering(ar) el. internationell organisation
embargopolitik; oljeembargo; vapenembargo
embargo (mot någon/något)
embargo (mot någon)
embargo (mot något)
FN:s embargo mot Syd­afrika hävdes på 1990-talet
lägga embargo på något ta något i beslagom en främmande makt lade embargo på vår krigs­materiel skulle vi reagera med kraft ○ äv. bildligtvisst är ämnet kontroversiellt men det ska inte inne­bära att en­skilda personer lägger embargo på debatten
belagt sedan 1935