publicerad: 2021  
embryo embryot embryon
embryo·na
substantiv
em´bryo
första an­lag till djur eller växt
ett embryo (till något)
hos människan räknas i all­mänhet det blivande barnet som ett embryo mellan andra och åttonde graviditets­veckan; nämnden har sagt ja till forskning på stam­celler från embryon
äv. bildligt första (blygsamma) början
det embryo till en palestinsk stat som Oslo­avtalet ledde till
belagt sedan 1582; av grek. em´bryon 'växt­ämne; foster'