publicerad: 2021  
emir emiren emirer
emir·en
substantiv
emi´r
(titel för) härskare i vissa arabiska länder
emir (av något)
Kuwaits emir
belagt sedan 1658; av arab. amīr 'an­förare; furste'; jfr ur­sprung till amiral