publicerad: 2021  
enas enades enats
verb
e`nas
bli enig
JFR 1ena
några enas (om någon/något/att+verb/sats)
några enas (om någon)
några enas (om något)
några enas (om sats)
några enas (om att+verb)
kan vi enas om att an­ta förslaget?; partierna enades i pensions­frågan
belagt sedan 1665
enasenande