publicerad: 2021  
enbart
en|­bart
adverb
e`nbart
inte mer än
en­bart tre personer in­fann sig på mötet
äv. med tanke på in­skränkning till bara en kategori eller dylikt uteslutande
man kan inte en­bart lasta politikerna för dagens situation
äv. med bort­seende från allt annat
en­bart i USA beräknas de årliga kostnaderna upp­gå till flera miljarder dollar
belagt sedan 1888; till äldre sv. enbar, adj., trol. till 1en!! och 1bar!!