publicerad: 2021  
endorfin endorfinet endorfiner
endorf·in·et
substantiv
endorfi´n
vanligen plur. ett ämne med morfin­liknande verkan som till­verkas av kroppen själv och före­kommer i nerv­systemet
endorfinkick
endorfiner bildas vid fysisk träning; det sägs att skratt fri­gör endorfiner i kroppen
belagt sedan 1976; kortord för endogent morfin; jfr ur­sprung till endogen, morfin