publicerad: 2021  
ensartad ensartat ensartade
ens·art·ad
adjektiv
[en`s-] äv. [e`ns-]
som har (nästan) samma egenskaper
flyg­platserna runt om i världen ser tämligen ens­artade ut
belagt sedan 1855; till 1en!! och art