publicerad: 2021  
ensemble ensemblen ensembler
substantiv
[aŋsam´bel]
1 mindre grupp musiker, sångare eller skåde­spelare som upp­träder till­sammans
ensemblespel; ensemblestycke; balettensemble; barockensemble; stråkensemble; teaterensemble
med­verka i en ensemble
belagt sedan 1802; av franska ensemble 'till­sammans; sam­spel'; till lat. in´ 'i' och sim´ul 'på samma gång; till­sammans'
2 mindre brukligt kappa jämte klänning eller dräkt i samma eller harmonierande tyg
en ensemble i grått och svart
belagt sedan 1924