publicerad: 2021  
ensilage ensilaget
substantiv
[-a´∫]
djur­foder som konserverats genom pressning och jäsning
ensilagebal; ensilagefoder; gräsensilage; klöverensilage
belagt sedan 1890; av franska ensilage med samma betydelse; till spa. silo 'sädesmagasin'; av lat. si´rus 'grav för vinterförvaring av säd'; jfr ur­sprung till silo