publicerad: 2021  
enspråkig en­språkigt en­språkiga
en|­språk·ig
adjektiv
e`nspråkig
1 som behärskar bara ett språk (dvs. moders­målet) full­ständigt
en­språkiga elever
äv. om handling eller dylikt, spec. om under­visning m.m. som sker på bara ett språk (ofta invandrar­språk)
en­språkig under­visning för finsktalande förskole­barn
äv. om om­råde eller dylikt där bara ett språk talas
en en­språkig stad i Fin­land
belagt sedan 1900
2 som inne­håller en förteckning över (del av) ord­förrådet i ett språk och ord­förklaringar på samma språk
en en­språkig ord­bok
belagt sedan 1965