publicerad: 2021  
enstämmig en­stämmigt en­stämmiga
en|­stämm·ig
adjektiv
e`nstämmig
1 musik som är av­sedd för eller ut­förs av bara en stämma
en­stämmig sång; en­stämmiga instrument som flöjt och trumpet
belagt sedan 1739; till 1en!! och 1stämma!!
2 som ut­trycker samma åsikt
de är nästan all­tid en­stämmiga i sina ut­talanden
äv. om yttrande och dylikt
ett en­stämmigt "nej"
belagt sedan ca 1765