publicerad: 2021  
entreprenad entreprenaden entreprenader
entre·pren·ad·en
substantiv
entreprena´d [aŋ-] el. [en-]
åtagande att mot viss ersättning ut­föra större arbets­uppgift ofta efter konkurrens
verksamheten om­fattar både entreprenader och projekt i egen regi
äv. med tanke på sådant arbets­sätt
installations­arbetet lades ut på entreprenad
äv. om så­dan arbets­uppgift
större delen av entreprenaden kommer att ut­föras av lokala före­tag
äv. bildligt, ofta med bi­betydelse av själv­tagen ensam­rätt eller dylikt
en grupp som verkar ha tagit jämställdhets­frågorna på entreprenad
belagt sedan 1751; till äldre sv. entreprenera; av franska entreprendre 'före­ta sig'