publicerad: 2021  
erotik erotiken
erot·ik·en
substantiv
eroti´k
sexuell kärlek
en film med både spänning och erotik
belagt sedan 1886; bildn. till grek. er´os 'kärlek'
Vi vet, att kärlek i augusti månad
kan bära frukt i maj på en klinik.
En ny generation har er­satt trånad
och pryderi med saklig erotik. Hjalmar Gullberg, Kärleksroman (i Kärlek i tjugonde seklet, 1933)