publicerad: 2021  
erosion erosionen erosioner
e·ros·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
nötning och ned­brytning av jord­ytan som för­orsakas av vatten, vindar och is och äv. av lös­gjort material som dessa element för med sig
erosionsdal; erosionsskada; jorderosion
erosion (av något)
erosionen hade åstad­kommit ur­gröpningar i stenväggen
belagt sedan 1879; av lat. ero´sio med samma betydelse; till erodera