publicerad: 2021  
etos etoset
et·os
substantiv
e´tos
(stark och ut­präglad) karaktär hos en person, en nation eller dylikt; särsk. i retoriska samman­hang
hans etos som freds­mäklare och internationell stats­man
belagt sedan 1986; ur grek. eth´os 'natur, karaktär'