publicerad: 2021  
etrusk etrusken etrusker
etrusk·en
substantiv
etrus´k
(manlig) med­lem av ett forn­tids­folk i norra Italien
i plur. ofta om med­lemmar av detta folk oavsett kön
belagt sedan 1674; av lat. Etru´sci, plur., 'etrusker', till etru´scus, se ur­sprung till etruskisk