publicerad: 2021  
exemplar exemplaret, plural exemplar, bestämd plural exemplaren
ex·empl·ar·et
substantiv
exempla´r
ett före­mål (eller en varelse) bland många av samma slag vanligen om skrift, målning el. växt
SYN. 1ex
gratisexemplar; praktexemplar; provexemplar; visningsexemplar
ett exemplar (av något)
ett unikt exemplar; hon råkade köpa två exemplar av samma bok; ett exemplar av en säll­synt växt
belagt sedan 1555; av lat. exem´plar med samma betydelse; till exempel