publicerad: 2021  
exempelvis
ex·empel·vis
adverb
exem`pelvis
bland andra exempel eller möjligheter
liknande epidemier har upp­trätt tidigare, exempelvis 1935 och 1948
belagt sedan 1550