publicerad: 2021  
exempellös exempel­löst exempel­lösa
ex·empel|­lös
adjektiv
exem`pellös
som saknar mot­stycke ibland till det om­talades för­del resp. nack­del
en exempel­lös fräckhet; stiga i exempel­lös takt; laget har haft exempel­lösa fram­gångar de senaste åren
belagt sedan 1811