publicerad: 2021  
expropriation expropriationen expropriationer
ex·propri·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
tvångsvis inlösen av (fast) egendom genom juridiskt förfarande vanligen ut­förd av stat el. kommun för något allmän­nyttigt ända­mål
expropriationslag
expropriation (av något)
markägarna vägrade sälja och där­för fick man till­gripa expropriation för att kunna bygga den nya motor­vägen
belagt sedan 1845; till expropriera