publicerad: 2021  
1ex exet, plural ex, bestämd plural exen
ex·et
substantiv
var­dagligt exemplar av bok, tidning och dylikt
ett signerat ex av boken
belagt sedan 1907; kortord för exemplar
2ex exet äv. exen, plural ex, bestämd plural exen
ex·et
substantiv
före detta make/maka eller sam­bo el. ev. pojk­vän el. flick­vän
exfru; exmake; exman; exsambo
hon har ingen kontakt med sitt ex; han träffar sin ex någon gång per månad
belagt sedan 1990-talet; kortord för exmake etc.