publicerad: 2021  
extrahera extraherade extraherat
verb
extrahe´ra
dra ut något (vanligen något abstrakt)
någon extraherar något (ur något)
extrahera de värde­fulla syn­punkterna ur texten; extrahera data ur data­basen
spec. fri­göra (vissa bestånds­delar) med hjälp av lösnings­medel
JFR laka ur
extrahera raps­frön
belagt sedan 1660; ur lat. extrah´ere 'dra ut'; jfr ur­sprung till abstrahera, attrahera, extrakt, extraktion
extraheraextraherande, extrahering, extraktion