publicerad: 2021  
ex-
förled
1 före detta
exkung; exmake; exminister; expresident
belagt sedan 1660; se ur­sprung till ex- 2
2 ut-
belagt sedan ca 1550; av lat. ex- 'ur; från'