publicerad: 2021  
extraktion extraktionen extraktioner
ex·trakt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 fri­görande av vissa bestånds­delar ur rå­material genom an­vändning av lösnings­medel eller genom kokning
extraktion (av något)
pressning och extraktion av raps­frö
belagt sedan 1759; av medeltidslat. extrac´tio 'utdragande'; till extrahera
2 något ålderdomligt härkomst
han är av rysk extraktion
belagt sedan 1664
3 utdragning av tand
extraktion (av något)
belagt sedan 1813