publicerad: 2021  
extravagant neutrum extravagant, bestämd form och plural extravaganta
extra·vag·ant
adjektiv
[-an´t] äv. [-aŋ´t]
som ger in­tryck av rikedom bl.a. genom över­dådigt levnadssätt; om person
en extravagant ung man med rika föräldrar
äv. om handling eller dylikt
hans extravaganta klädsel
belagt sedan 1739; av franska extravagant 'över­driven; besynnerlig'; till 1extra!! och lat. vag´ans, presens particip av vaga´ri 'vandra om­kring; vara ostadig'; jfr ur­sprung till vag, vagabond, vagant