publicerad: 2021  
1extra ingen böjning
adjektiv
[ek`s-] äv. [ek´s-]
som till­kommer ut­över det tidigare (beslutade eller planerade) eller det vanliga
extrainkomst; extranummer; extratåg
kalla till ett extra samman­träde; de behöver extra hjälp under hög­säsongen
ibland substantiverat om något mycket positivt
hon är något all­deles extra; han är nog­grann och plikt­trogen, men det där lilla extra saknas
belagt sedan 1727; av lat. ex´tra 'utan­för; ut­om; ut­över', bildn. till ex- 'ut'
2extra
adverb
ex`tra
ut­över det vanliga eller huvud­sakliga
han arbetar extra som natt­vakt; sillen är extra fin idag; nya tänder är extra känsliga för karies
belagt sedan 1754; se ur­sprung till 1extra!!