publicerad: 2021  
fack facket, plural fack, bestämd plural facken
fack·et
substantiv
1 mindre av­delning av förvarings­utrymme för fin­sortering, ofta av viss kategori saker
bankfack; handskfack; plånboksfack
en rymlig rygg­säck med många fack
äv. bildligt i ut­tryck för kategorisering, spec. om att skåde­spelare hela tiden får spela samma människo­typer
tendensen att stoppa in skåde­spelare i fack; det kan vara riskabelt för en skåde­spelare att fastna i ett fack
belagt sedan 1836; av lågtyska fack 'låda; av­delning'
2 verksamhetsområde som kräver spec. kunskaper eller dylikt
fackområde; fackordbok; fackpress
det till­hör inte hans fack; en arkeolog av facket
belagt sedan 1801
3 ofta bestämd form sing. organisation som tillvara­tar an­ställdas intressen på någon av flera organisatoriska nivåer, fack­förening, fack­klubb etc.
fackansluten; fackavgift
gå med i facket; före­taget vill av­skeda 20 man och facket har begärt MBL-förhandlingar
belagt sedan 1912; kortord för fackförening; till fack 1