publicerad: 2021  
factory outlet plural factory out­lets, utrum
fact·ory out|­let
substantiv
[fäk´tori ao´tlet]
(försäljning i) butiks­by
belagt sedan 1996; av engelska factory outlet med samma betydelse, av factory 'fabrik' och outlet 'försäljning'