publicerad: 2021  
terminologi terminologin terminologier
term·ino·logi·er
substantiv
[-gi´]
system av termer in­om visst verksamhets­område ofta om den totala upp­sättningen termer in­om om­rådet
fackterminologi
den in­vecklade medicinska terminologin
äv. om viss del av term­förrådet in­om ett om­råde
in­köpet, eller, med den exaktare terminologin, upp­handlingen av datorer
belagt sedan 1766; till medeltidslat. ter´minus 'ut­tryck' och grek. log´os '(en) lära'; jfr ur­sprung till term, termin