publicerad: 2021  
fallfrukt fall­frukten fall­frukter
fall|­frukt·en
substantiv
fall`frukt
frukt som fallit från trädet och plockas från marken; vanligen av sämre kvalitet
några kol­trastar stökade bland fall­frukt och rasslande löv
belagt sedan 1870