publicerad: 2021  
fallgrop fall­gropen fall­gropar
fall|­grop·en
substantiv
fall`grop
fälla vanligen abstrakt
det var flera fall­gropar i den sista räkne­uppgiften
ur­sprungligen om grop för fångst av vissa vilda djur
belagt sedan 1788