publicerad: 2021  
fallinje fallinjen fallinjer
fall|­linj·en
substantiv
fal`linje
vanligen bestämd form sing. den (teoretiskt) kortaste och snabbaste linjen eller vägen för utförs­åkare
störtlopps­åkaren bör hålla sig så nära fallinjen som möjligt
belagt sedan 1881