publicerad: 2021  
farbror farbrorn farbröder
även
farbroder far­brodern farbröder
far|­bror, far|­brodern
substantiv
[far´-] el. [far`-]
bror till (en viss persons) far
JFR faster
någons farbror farbror till någon
hennes far­bror kom med presenter
äv. om fars svåger
jag har fått den av min faster och far­bror
äv. om annan äldre man, sär­skilt som tilltals­ord något ålderdomligt nästan en­bart i den kortare formen
JFR tant
kan far­bror säga hur mycket klockan är?
belagt sedan 1000-talet (runsten, Sjonhem, Gotland (Sveriges runinskrifter)); i nuv. form 1587; runform faþur bryþr (plur.), fornsvenska faþur broþir
Far­bror Sven. Radiomannen Sven Jerring (1895–1979), folk­kär bl.a. genom ett klassiskt barnprogram, Barnens brev­låda