publicerad: 2021  
farföräldrar plural
far|­för·äldr·ar
substantiv
[fa`r-]
föräldrar till (en viss persons) far
någons farföräldrar farföräldrar till någon
åka och hälsa på sina far­föräldrar
belagt sedan 1891