publicerad: 2021  
farin farinet el. farinen
far·in·et
substantiv
fari´n
rå­socker med gulbrun färg
farinsocker
belagt sedan 1815; av franska farine, lat. fari´na 'mjöl'