publicerad: 2021  
fastighet fastigheten fastigheter
fast·ig·het·en
substantiv
fas`tighet
mark­område med byggnad(er) som ut­gör en ekonomisk enhet vanligen med en enda ägare
fastighetsaffärer; fastighetsförmedling; fastighetsmarknad; fastighetsregister; fastighetsägare
fastigheten upp­tar hela kvarteret; spekulera i fastigheter
spec. om villa el. hyres­hus
hyresfastighet; rivningsfastighet; villafastighet
belagt sedan 1733; svenskt ord, känt från 1700-talet äv. i bet. 'fasthet; styrka'; ev. av tyska Festigkeit 'fasthet'; till 2fast!!