publicerad: 2021  
faila failade failat
eller
fejla fejlade fejlat
verb
[fej`la]
var­dagligt miss­lyckas särsk. i sam­band med prov­situation eller dylikt
någon failar (något) någon failar (något)
faila på tentan; hon failade på matten i nian; han har failat upp­körningen tre gånger
belagt sedan 2005