publicerad: 2021  
fettcell fett­cellen fett­celler
fett|­cell·en
substantiv
fett`cell
cell som har förmåga att lagra fett och som bygger upp fett­vävnad
mot­verka ny­bildning av fett­celler; springa bort fett­cellerna
belagt sedan 1860