publicerad: 2021  
avskiljare av­skiljaren, plural av­skiljare, bestämd plural avskiljarna
av|­skilj·ar·en
substantiv
a`vskiljare
ofta i sammansättn. an­ordning för av­lägsnande av oönskat material
fettavskiljare; oljeavskiljare; sandavskiljare; vattenavskiljare
belagt sedan ca 1575